HUMANITARIUM gospodarzem spotkania otwierającego projekt „Virtual Mine”


W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. zainaugurowano realizację projektu „VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning”, finansowanego przez EIT Raw Materials. Liderem projektu jest KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, a Centrum Nauki HUMANITARIUM jednym z konsorcjantów, razem z Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Atenach, Uniwersytetem Technicznym w Koszycach, Uniwersytetem Technicznym w Madrycie, Słoweńskim Narodowym Instytutem Budownictwa i Inżynierii Cywilnej, Uniwersytetem Górnictwa w Dnipropietrowsku na Ukrainie oraz przedsiębiorstwem i3D z Gliwic.

Powitanie konsorcjantów odbyło się w HUMANITARIUM, gdzie uczestnicy zapoznali się z przedmiotem działalności Centrum Nauki i aktualnymi wystawami edukacyjnymi. Następnie, w siedzibie KGHM Cuprum CBR, odbyły się prezentacje wszystkich partnerów oraz omówienie planu realizacji projektu. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie pozyskiwania oraz wykorzystywania surowców mineralnych i ochrony środowiska. Rezultatem prac będzie stworzenie programu edukacyjnego, obejmującego m.in. cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystawy i narzędzia multimedialne dotyczące tematyki związanej z wydobyciem, przeróbką oraz odzyskiem surowców, w szczególności miedzi. Projekt ze względu na swój potencjał będzie kontynuowany przez inne ośrodki europejskie.

Podczas drugiego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili podziemną trasę turystyczną „Kopalnia św. Jan” w Krobicy w ramach ścieżki „Śladami dawnego górnictwa kruszców” oraz Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu.