Zespół

Zespół HUMANITARIUM to grupa profesjonalistów-pasjonatów, która nieustannie pracuje nad naszym autorskim programem edukacyjnym oraz rozbudową ekspozycji, wskazując nowe obszary nauki. Zespół składa się z absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków związanych z naukami ścisłymi (np. chemią, fizyką, biologią) oraz specjalistów z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej i terapii zajęciowej. Dzięki naszemu przygotowaniu pedagogicznemu oraz bazie lokalowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zapewniamy: wysoki poziom prowadzonych zajęć, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę panującą wyłącznie na Kampusie Pracze.