Eksponat „CZĄSTKA CZY FALA?”

Aby zrozumieć, dlaczego widzimy i postrzegamy świat, jakim jest, musimy najpierw zadać sobie pytanie, czym jest światło. Informacja ta jest tak istotna, ponieważ tylko wówczas, gdy obecne jest światło, możemy cokolwiek zobaczyć.

Już w XVII wieku naukowcy toczyli spory na temat natury światła. Jedni uważali, że światło to fala, natomiast drudzy sądzili, że są to cząstki. Którzy mieli rację? Obie strony się nie myliły! Światło jest zarówno cząstką, jak i falą – posiada dwoistą naturę. Zastanówmy się, jak to udowodnić.

Zjawisko, które potwierdziło falową naturę światła, nazywamy dyfrakcją lub ugięciem fali. Dyfrakcję można zaobserwować na przedmiotach o dowolnej wielkości, jednak najlepszy efekt uzyskujemy, gdy wymiary przedmiotu porównywalne są z długością fali. Sam zobacz, jak to działa! Naciśnij czerwony przycisk. Widzisz? To doświadczenie dało dowód na falową naturę światła – pokazało, że światło zachowuje się jak fala!

Fala przechodząca przez szczelinę ugina się na jej brzegach. Szczelina staje się źródłem nowej fali o nowym kształcie.

Cząstka czy Fala 1

Co wydarzy się, gdy na drodze światła staną dwie, trzy… wiele szczelin? Siatka dyfrakcyjna jest właśnie takim zestawem wielu szczelin leżących w bliskiej odległości od siebie.

Gdy światło przejdzie przez niezbyt od siebie odległe szczeliny, dojdzie do nałożenia się nowo powstałych fal. Zjawisko to nazywamy interferencją. Na ekranie powstaje wówczas szereg jasnych i ciemnych prążków.

Cząstka czy Fala 2

S1 i S2 to dwie szczeliny leżące w niewielkiej odległości od siebie.

Oba zjawiska – dyfrakcja i interferencja, dowodzą falowej natury światła.