Eksponat „DLACZEGO WIDZIMY?”

Budowa naszego oka mogłaby pomóc nam rozwikłać te zagadkę. Jednak pamiętajmy, że bez światła nie dostrzeglibyśmy niczego!

Zacznijmy od roli światła w świecie widzenia. Najpierw promień światła dociera ze źródła do przedmiotu i oświetla go. Następnie, promień ten odbija się od oświetlanego przedmiotu i wpada przez źrenice wprost na soczewkę. Przechodząc przez soczewkę promień światła ulega załamaniu i wszystkie promienie skupiają się na siatkówce oka. Czopeczki i pręciki, znajdujące się na siatkówce, przekształcają energię światła na impulsy elektryczne, które biegną do naszego mózgu wywołując wrażenie wzrokowe.

Teraz, gdy wiemy już, jaką role odgrywa światło w procesie widzenia, skupmy się na budowie naszego oka.

budowa oka v2

Nasze oko składa się z błony włóknistej, naczyniowej, siatkówki oraz z zawartości gałki ocznej. Błona włóknista składa się z twardówki i rogówki, czyli najbardziej zewnętrznych błon oka. Tęczówka stanowi o kolorze naszych oczu, jednak w procesie widzenia najważniejsza role odgrywa siatkówka. To właśnie na niej znajdują się światłoczułe pręciki, dzięki którym widzimy ruch i kształty, oraz czopki odpowiadające za widzenie kolorów w odpowiednim świetle. Dodatkowo niektóre miejsca na siatkówce maja swoja nazwę: plamka żółta oraz plamka ślepa. Plamka ślepa jest miejscem zupełnie nieczułym na promienie słoneczne, natomiast to właśnie tam nerw wzrokowy opuszcza gałkę oczna i biegnie w stronę mózgu. Plamka żółta to miejsce o największym zagęszczeniem czopków. Zagęszczenie to powoduje najostrzejsze widzenie.