Eksponat „OBŁĘDNY POKÓJ”

Nasze zmysły podpowiadają nam czy stoimy pionowo, tzn. zgodnie z kierunkiem działania siły grawitacji. Podpowiedzi udziela nam zmysł równowagi związany błędnikiem w naszym uchu oraz zmysł wzorku. Błędnik podlega działaniu siły grawitacji, wyznaczającej pion, natomiast nasze oczy informują nas czy znajdujemy się w pionie widząc np. krawędzie ścian czy też prostopadłą do ścian podłogę. Mózg nauczył się w prosty sposób korzystać z informacji niesionych przez oczy – nauczyliśmy się, że jeśli ustawieni jesteśmy równolegle do krawędzi ściany, tzn. że ustawieni jesteśmy pionowo, twierdząc jednocześnie, że ściana jest pionowa.

W obłędnym pokoju podłoga pochylona jest w dwóch płaszczyznach, natomiast ściany ustawione są prostopadle do podłogi pokoju. Gdy wchodzimy do jego wnętrza otrzymujemy dwie sprzeczne informacje na temat naszego stanu – nasz błędnik informuje nas o prawdziwym położeniu względem Ziemi, natomiast nasze oczy przekazują informację do mózgu na temat położenia ścian. Mózg chce ustawić nas względem ścian i fałszywych pionów jednocześnie odnosząc się do prawdziwego pionu sygnalizowanego prze błędnik. Te dwa sprzeczne sygnały powodują ogromne poczucie dyskomfortu i szybką utratę równowagi wewnątrz pokoju.