Eksponat „ŚWIATŁO, NIE ŁAM SIĘ!”

Światło rozchodzi się w każdym ośrodku z pewną prędkością, zawsze mniejsza niż prędkość światła w próżni (c ≈ 300 000 km/s). Czy wiesz co dzieje się w chwili gdy światło opuszcza jeden ośrodek i przechodzi do drugiego?

Najczęściej dochodzi do zmiany prędkości światła. Towarzyszy temu pewne ciekawe zjawisko, które nazywamy załamaniem światła.

Na co dzień możesz zaobserwować je nawet w swoim domu. Wystarczy, że włożysz łyżeczkę do szklanki wypełnionej wodą. Łyżeczka wygląda jakby była złamana. Tak samo, gdy jesteś na basenie zawsze wydaje Ci się, że jest on głębszy niż w rzeczywistości. To także jest wynik załamania światła.

Załamanie światła opisywane jest pewnym prawem, nazwanym na cześć naukowca, który rozwiązał i opisał ten problem. Prawo to nazywa się Prawem Snella. Prawo to mówi, że stosunek sinusa kąta padania (α) do sinusa kąta załamania (β) jest równy stosunkowi prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku 1 (v1) do prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku 2 (v2). Stosunek ten jest równy względnemu współczynnikowi załamania światła między tymi ośrodkami.

Prawo Snella

Przekonaj się, co dzieje się, gdy światło przechodzi z powietrza do wnętrza szkła organicznego, a następnie gdy wraca z ponownie do powietrza.