Eksponat „ŚWIATŁO WEDŁUG EINSTEINA”

Ok, wiec wiesz już dlaczego światło traktowane jest jak fala. Ale czemu zachowuje się jak cząstka i czy istnieje jakiś eksperyment, który może temu dowieść? Wykorzystując fizykę kwantową, Einstein przyjął, że światło niesie ze sobą porcje energii, zwane kwantami. Z czasem kwant światła nazwano fotonem

Foton potrafi oddziaływać z materią na wiele sposobów. Jednak trzy z nich odgrywają kluczową rolą w otaczającym nas świecie. Efektami tymi są: efekt Comptona, efekt tworzenia par oraz efekt fotoelektryczny.

Najważniejszy efekt, który dowiódł korpuskularnej natury światła to efekt fotoelektryczny. Tak, ta to właśnie za jego odkrycie Einstein otrzymał nagrodę Nobla, ale o co chodzi w tym zjawisku? I dlaczego jest takie ważne? Efekt fotoelektryczny to nic innego jak pochłoniecie fotonu przez atom i wyemitowanie elektronu leżącego najbliżej jadra. 80% przypadków to emisja elektronów leżącej na powłoce k. Efekt ten jest tak ważny, ponieważ udowodnił, że światło zachowuje się jak pojedyncza cząstka – może wybijać elektron z atomu.

Einstein 1

Efekt fotoelektryczny występuję w dwóch postaciach – jako efekt fotoelektryczny zewnętrzny (gdy elektron wybity zostaje poza ciało) oraz efekt fotoelektryczny wewnętrzny (gdy elektron przemieszcza się w obrębie ciała).

Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne wykorzystujemy między innymi do zamiany energii światła w energię elektryczną.

Einstein 2

Zjawisku temu towarzyszy przejście ładunków na skutek oświetlenia, przez złącze elektryczne powstałe na granicy dwóch ciał o właściwościach półprzewodnikowych.