Eksponat „TAJEMNICA MYDLANEJ BAŃKI”

Błona bańki mydlanej ma różną grubość w różnych miejscach. Każda z barw światła odbija się od zewnętrznej powierzchni błony oraz częściowo wnika do jej środka. Następnie światło odbija się we wnętrzu banki i biegnie w tym samym kierunku, co światło odbite od zewnętrznej powierzchni.

Tajemnica mydlanej bańki 1

Oba promienie zaczynają nakładać się na siebie, co może spowodować ich wygaszenie lub wzmocnienie – tak jak obserwowaliśmy to na siatce dyfrakcyjnej.

Tajemnica mydlanej bańki 2

Tym samym jedne barwy zanikają a inne staja się widoczne. W zależności od grubości błony bańki i kąta, pod jakim ja obserwujesz, przybiera ona różne barwy. Zauważ, że tuż przed rozerwaniem błony, bańka przestaje się mienić barwami i staje się ciemniejsza. Błona wówczas staje się tak cienka, że wszystkie padające promienie ulegają wygaszeniu. Takie samo zjawisko możesz obserwować np. na plamie oleju samochodowego lub na skrzydłach motyli! Gdyby nie interferencja światła i jego ukryta barwna natura, nawet motyle były by szare i ponure!