Eksponat „W KRZYWYM ZWIERCIADLE”

Zwierciadłem optycznym nazywa się gładką powierzchnię, która posiada nierówności mniejsze niż długość fali świetlnej padającej na to zwierciadło. Z samej budowy zwierciadła wynika fakt, że w minimalnym stopniu rozprasza ono światło jednocześnie odbijając większą jego część. Dzisiejsze zwierciadła wykonywane są przy użyciu metod chemicznych. Na szklaną powierzchnię nakłada się próżniowo cienką warstewkę metalu. Pewnie pamiętasz jak dziwnie można wyglądać obserwując swoje odbicie w zwierciadłach o różnym kształcie i krzywiznach. No właśnie – kształt zwierciadła wpływa między innymi na to, co obserwujemy w lustrze! Ze względu na kształt, zwierciadła dzielimy na proste, wypukłe i wklęsłe. Natomiast, zwierciadła wklęsłe i wypukłe można podzielić ze względu na rodzaj krzywizn na zwierciadła sferyczne, cylindryczne, paraboliczne oraz hiperboliczne.

Najczęściej przeglądasz się z zwierciadle płaskim. Gdy przeglądasz się w zwierciadle płaskim obraz A’ przedmiotu A, który obserwujesz jest pozorny, nieodwrócony i tego samego rozmiaru.

zwierciadlo

Gdy powierzchnia zwierciadła jest inna niż płaska, dochodzi do zniekształceń obrazów – możesz to zaobserwować w krzywych zwierciadłach na wystawie.