Eksponat „ZWIERCIADEŁKO POWIEDZ PRZECIE…”

Odbicie to zjawisko fizyczne polegające na zmianie kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków. Na skutek tego zjawiska rozchodząca się fala pozostaje dalej w tym samym ośrodku, w którym się poruszała. Nie dochodzi tutaj do zmiany długości fali.
Ze zjawiskiem odbicia wiąże się prawo odbicia. Prawo to mówi, że kąt padania jest równy kątowi odbicia oraz że promień padający, promień odbity oraz normalna leżą na jednej płaszczyźnie.

zwierciadło powiedz przecie

Prawo to jest zawsze spełnione – niezależnie od tego czy mamy do czynienia z powierzchnią płaską czy zakrzywioną.