O Stowarzyszeniu „BAGAGE”

Bagage LOGO

„Pedagogiczny Warsztat Pomysłów BAGAGE“ to doradcze centrum edukacji, które oferuje pomoc oświatową oraz wsparcie koncepcyjne dla przedszkoli, szkół oraz placówek terapeutycznych. Edukatorom, lektorom, artystom, architektom i rzemieślnikom zrzeszonym w tym stowarzyszeniu użyteczności publicznej przyświeca statutowa idea „wspierania i popularyzowania wiedzy, a także koncepcji pedagogicznych i artystyczno-twórczych mających na celu zachowanie i poszanowanie indywidualnej tożsamości dzieci”. Realizowane przez BAGAGE seminaria przekazują praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych idei pedagogicznych i form edukacji, które postrzegają dziecko jako „twórcę swojego własnego rozwoju” i zachęcają je do wzięcia w nim aktywnego udziału. Oprócz wykładów BAGAGE oferuje doradztwo w zakresie aranżacji pomieszczeń i placów zabaw, dostosowanych do potrzeb dziecięcych, tak aby rozwijały angażując wszystkie zmysły. W swoich naukowych publikacjach BAGAGE podkreśla konieczność stosowania zasady zrównoważonego rozwoju oraz walory międzypokoleniowego wymiaru kreowanych przestrzeni aktywności.

„Pedagogiczny Warsztat Pomysłów BAGAGE“ do tej pory z sukcesem współrealizował kilka mobilnych wystaw interaktywnych (m.in. „Nieskończony świat marzeń dziecięcych“ czy „Każdy ogród jest rajem”), które przez kilka lat odwiedziły ponad sto miast w Niemczech, Austrii i Włoszech. Innym przykładem dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia jest stała infrastruktura poznawcza, m.in. rolnicza ścieżka rekreacyjna („Lepo”) w miejscowości Ottenhöfen czy też ścieżka rekreacyjna kolejki schwarzwaldzkiej w Tribergu, zajmująca znaczną część tamtejszego budynku dworca kolejowego.