O Fundacji „DBU”

DBU
Fundacja „Deutsche Bundesstiftung Umwelt” (DBU), czyli „Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko” została założona w 1991 r. decyzją niemieckiego rządu federalnego i obecnie należy do największych tego typu organizacji w Europie. Jej zadaniem jest wspieranie innowacyjnych i stanowiących przykład projektów w dziedzinie techniki ochrony środowiska, badań stosowanych, ochrony przyrody i zabytków, edukacji ekologicznej. Ponadto fundacja DBU wspiera finansowo wymianę wiedzy o środowisku pomiędzy nauką, gospodarką oraz innymi publicznymi i prywatnymi instytucjami.

Od czasu założenia Fundacja DBU przyznała pomoc finansową na realizację ponad 7.800 projektów (w tym ok. 300 międzynarodowych) na łączną sumę 1,4 mld euro. Ponad 90% międzynarodowych projektów zlokalizowanych jest w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym ok. 50% w Polsce). Przeważają przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji w ochronie środowiska.

Fundacja sfinansowała już 149 przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Przykładowo, były to różne projekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej, opracowanie ekologicznych koncepcji rozwojowych niemiecko-polskiego obszaru przygranicznego, budowa modelowych glebowo-korzeniowych oczyszczalni ścieków, demonstracyjnych instalacji do przekazywania wiedzy o odnawialnych źródłach energii, rozwój systemów doradczych z zakresu ochrony środowiska dla polskich przedsiębiorstw, opracowanie polsko-niemieckiego słownika w ochronie środowiska, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz usuwania szkód wywołanych zanieczyszczeniem środowiska na zabytkach o znaczeniu ponadregionalnym.

Oprócz klasycznej działalności dotacyjnej fundacja DBU przyznaje corocznie najwyżej dotowaną nagrodę za zasługi w ochronie środowiska, tzw. Deutscher Umweltprei, którą otrzymał m. in. były minister środowiska, prezes EkoFunduszu i wybitny naukowiec prof. Maciej Nowicki w 1996 r. We współpracy z Prof. Nowickim Fundacja DBU utworzyła także program stypendialny, który pomógł już ponad 200 młodym naukowcom z 17 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.