Centrum Nauki Humanitarium jest nieczynne.

Informacje dotyczące jego statusu publikowane będą na stronie internetowej.